Vi har fælles ledelse og administration med CSV Sydfyn, Center for Specialundervisning for Voksne​

​Vi har ledige pladser

​Afdelingsleder til CSV Sydfyns STU og Klub pr. 1. Maj 2019

Vi søger en energisk, motiveret og visionær afdelingsleder til CSV Sydfyns STU uddannelse og Klub. Vi er i fuld gang med ændringer på vores STU – 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er forankret i faglighed, kompetencer og det fremtidige jobmarked. Er du som menneske drevet af visioner og udvikling på de unges vegne – så er det dig vi mangler…

Vi lægger vægt på professionalisme og ordenlighed i en politisk ledet organisation.

STU er den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre:

• unge med svære bevægelseshandicap

• multihandicappede unge

• unge med autisme

• unge med ADHD

• unge med andre psykiske lidelser

• unge med erhvervet hjerneskade m.m.

Vores mål er, at gøre det nemmere for de unge at mestre hverdagen og give dem mulighed for at tage ansvar for eget liv. Derfor er vores ungdomsuddannelse et helhedstilbud som bl.a. indeholder: Bo, Arbejde, Fritid og Dannelse.

De unge får skoleundervisning, praktisk træning og praktikophold. Vi har kollegier, hvor de unge kan bo, og en række fritidstilbud, hvor de kan være sammen med andre unge.

Efter endt uddannelse får de unge et kompetencebevis og hjælp til at blive sluset ud til f.eks. beskæftigelsestilbud, et job på det almindelige arbejdsmarked eller videreuddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges med 840 timer om året og består af undervisning og praktik. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 

Læs meget mere på www.csvsydfyn.dk

Klubben er et aktivitetstilbud for STU-elever, som har brug for pasning efter undervisning i tidsrummet frem til kl. 16, der er også mulighed for et klubtilbud fra 8-16 i de skolefri uger.

Vi forventer, at du:

- er motiveret for ledelse (drift og udvikling)

- har uddannelse i form af: lærer, pædagog, psykolog, socialrådgiver, leder eller andet inden for denne verden

- kan arbejde i en politisk ledet organisation og gøre følgeskab af politisk trufne beslutninger

- har interesse og kompetencer inden for specialundervisning / pædagogik

- har erfaring med / lyst til at arbejde med unge

- trives i en hektisk hverdag, med en masse udfordringer

- er en dygtig organisator

- er synlig og kender dine grænser

- har overblik og stor rummelighed

- har humoristisk sans og et positivt livssyn

- kan arbejde selvstændigt og i ledelsesteams

- kan arbejde med forandring som vilkår og forudsætning

- kan bidrage til udvikling af stedets faglighed

- er i stand til at formulere dig skriftligt i en faglig sammenhæng

- er visionær, anerkendende, struktureret og tydelig i lederstil

- kan skabe begejstring og arbejdsglæde

- inddrager personalet og uddelegerer, som en naturlig del af din ledelsesstil

Vi tilbyder:

- en spændende arbejdsplads i udvikling

- et nyt spændende ledelsesteam, hvor fokus er kerneopgaven og samarbejde

- engagerede, dygtige og ansvarlige medarbejdere

- tætte samarbejdsrelationer med mange faggrupper i kommunen

- supervision efter behov

- gode muligheder for personlig og faglig udvikling

- et uformelt, udfordrende og inspirerende arbejdsmiljø

Det vil ligge som en forventning til den kommende afdelingsleder, at denne tilrettelægger delvis deltagelse i det pædagogiske / undervisningsarbejde, for at få indsigt og overblik over, hvad der rent ledelsesmæssigt, fagligt og strategisk er brug for at understøtte.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der er mulighed for at forhandle kvalifikationsløn.

Løn- og personalekontoret indhenter straffeattest på den ansøger, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Kontor i samarbejde med forvaltningsdirektøren.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Centerleder Søren Bay Koch på tlf. 2488638 i tidsrummet 8.00 til 9.00.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. marts 2019.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn

​Svendborg Heldagsskole,

​CVR: 29189730

Adresseinformation

Jernbanegade 10

5700 Svendborg

Kontaktinformation