Hjemmesiden virker pt. ikke i Internet Explorer. Siden kan åbnes i Google Chrome eller Safari. ​

Vi har fælles ledelse og administration med CSV Sydfyn, Center for Specialundervisning for Voksne​

​Vi har ledige pladser

Medarbejder til Cafe Tryk - CSV Sydfyn og Svendborg Heldagsskole

Drives du af udvikling, læring og pædagogik og kan du lide at arbejde i et køkken- så er det dig vi mangler i Cafe Tryk.

CSV Sydfyn og Svendborg Heldagsskole søger 1 medarbejder 17,50 time ugentligt.
Tiltrædelse skal ske snarest og senest den 1. december 2019

CSV Sydfyn er et specialundervisningscenter i Svendborg, der tilbyder undervisning. Kursisterne er kendetegnet ved enten at have generelle indlæringsvanskeligheder, psykiske problemstillinger eller erhvervet hjerneskader.

Centret udbyder bl.a. den 3-årige ungdomsuddannelse til unge med særlige behov(STU), hvor eleverne er typisk ml. 17 og 23 år. I tilknytning til Ungdomsuddannelsen er der oprettet 2 kollegier, en cafe og et klubtilbud, som alle er oprettet efter servicelovens regler. Cafe Tryk beskæftiger ca. 12 cafemedarbejdere ansat i beskyttet beskæftigelse, ressourceforløb eller praktikker/undervisning fra STU

Stillingen:
Cafe Tryk fungerer som arbejdsplads for cafemedarbejdere i beskyttet beskæftigelse efter §103.
Herudover fungere den også som kantine for CSV’ elever og medarbejdere, som socialt samværs – og aktivitetssted for tidligere og nuværende elever samt andre ligesindede. Cafeen er et kompetenceudviklings-, og afklaringssted for både elever, cafemedarbejdere og personer i ressourceforløb. Herudover fungerer Cafe Tryk også som spisested for udefrakommende gæster.

Der vil være tale om vagter mandag 14,30-20,30, torsdag 15-20,30 og fredag 14,30-20,30, hvor du på de fleste vagter vil være alene med cafeens medarbejdere.

Du vil indgå i et team med en ernæringsassistent og en socialpædagog. Derudover skal du kunne samarbejde med pædagoger fra kollegierne, sagsbehandlere, lærere fra ungdomsuddannelsen, jobkonsulenter, eksterne og interne vejledere.


Overordnet set skal du samarbejde med ernæringsassistenten og pædagogen om følgende:
 • Have fokus på at sikre et trygt og godt miljø for såvel medarbejdere som bruger af Cafeen.
 • Møde cafeens medarbejdere ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang.
 • Fastholde, sikre og udvikle cafeen som et naturligt samlingspunkt for brugerne og kunderne.
 • Være med til at sikre den daglige drift af cafeens køkken.
 • Sikre cafeens hygiejneniveau.
 • Udvikle cafeen på køkken og serviceområdet.
 • Udføre hovedparten af støtte ifm. madfremstilling med borgeren.

Ansøgerprofil:
Vi forventer at du har:
 • Køkkenerfaring, og lysten til at skulle støtte i og omkring køkkenfaglige opgaver er en fordel.
 • Gode samarbejdsevner og er en god teamplayer.
 • Tålmodighed.
 • Flair for at skabe en god stemning i et køkken og udbrede denne i organisationen.
 • Lyst til at lære de unge køkkenfaglige kompetencer, herunder hygiejne.
 • Er interesseret i at videreudvikle cafeen til en samlende enhed på CSV.
 • Stabil, men samtidig fleksibel.Vi kan tilbyde: En udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor der ydes supervision og faglig sparring sammen med gode kolleger og ledelsen, i et udviklende og levende miljø med gode muligheder for at præge opgaven.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerleder Søren Bay Koch på telefon 24886383.

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter regler om Ny Løn i henhold til overenskomst mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund.
Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet en privat straffeattest, som er betinget for ansættelsen.

Ansøgningen skal være centret i hænde senest fredag den 3. oktober 2019
For nærmere oplysninger om CSV Sydfyn henvises til www.csvsydfyn.dk

Der forventes afholdt ansættelsesamtaler fredag den 11. oktober 2019.
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn

​Svendborg Heldagsskole,

​CVR: 29189730

Adresseinformation

Jernbanegade 10

5700 Svendborg

Kontaktinformation