Vi har fælles ledelse og administration med CSV Sydfyn, Center for Specialundervisning for Voksne​

​Vi har ledige pladser

Undervisning​

Med udgangspunkt i Svendborg Heldagsskoles mission ”mennesker i udvikling” underviser vi ud fra følgende:

Børnene / de unge på Svendborg Heldagsskole har meget forskellige udgangspunkter for læring. Det er derfor vigtigt, at undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elev med udgangspunkt i elevens præferencer.​

En væsentlig forudsætning for børnenes / de unges faglige udvikling og refleksion på læring er veltilrettelagte forløb i en gennemtænkt didaktisk ramme. Nøgleord er planlægning, fastsættelse af mål og delmål samt feedback/feedforward, dokumentation samt elevinddragelse.

Barnets / den unges trivsel er endnu en væsentlig forudsætning for udvikling. Hensigten er at opnå en læringskultur med genkendelighed, tryghed, fællesskab og venskab, der giver barnet / den unge lyst til at lære at lære, og dermed være medskaber af sin egen udvikling.

Barnets / den unges motivation og ansvar for læring tager således afsæt i et optimalt læringsmiljø og synligt outcome for den enkelte.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn

​Svendborg Heldagsskole,

​CVR: 29189730

Adresseinformation

Jernbanegade 10

5700 Svendborg

Kontaktinformation