Tlf. 62 23 48 88

Svenborg Heldagsskoles mål for overgange​

På Svendborg Heldagsskole er målene for gode overgange følgende:

  • At skabe trygge overgange med de bedst mulige betingelser for barnet og den unges trivsel, læring og udvikling.
  • At sikre kontinuitet og sammenhæng ved skift mellem hjem, institution og skole
  • At skabe grundlag for systematisk videndeling mellem fagpersoner, forældre og børn / unge.

Begrebet overgange defineres som værende følgende:

  • Fra almenskolen til Svendborg Heldagsskole
  • Fra en gruppe til en anden gruppe, internt
  • Fra Juulgården til Gl. Nyby
  • Fra Svendborg Heldagsskole til almenskolen

Intern overlevering af elever i praksis.

I forbindelse med diverse overleveringer fra en matrikel/klasse til en anden, skabes størst mulig tryghed ved at gøre nedenstående så hurtigt som muligt.

Det er den pædagog der afleverer et barn der er ansvarlig for overleveringen.

Den afleverende pædagog informerer barnets forældre om overleveringen.

Det er den pædagog der afleverer et barn der ved hvad der er vigtigt for barnet/den unge, og hvordan barnet/den unge bedst hjælpes til at få det videregivet.

Barnet inddrages i overleveringen de to pædagoger imellem, i det omfang barnet kan deltage, idet vi bygger vores arbejde på samarbejdet med barnet.

Den modtagende pædagog stiller naturligvis alle de spørgsmål han/hun har brug for afklaring på, og er samtidigt opmærksom på, at den afleverende pædagog er barnets advokat, noget man selv skal forsøge at blive senere.

Der kan, hvor den afleverende pædagog skønner det er en god ide`, udarbejdes en slags kontrakt, hvoraf de forskellige aftaler der er lavet med barnet fremgår. Eksempelvis - hvad gør vi når barnet har brug for hjælp, - hvad gør vi når vi ikke forstår barnet, - hvad gør barnet når det føler sig misforstået/har brug for hjælp osv. osv.

 

Lærerne overdrager ajourførte elevplaner til hinanden, og det er den lærer der afleverer der er ansvarlig for overleveringen.

Der arrangeres forbesøg for de enkelte familier, på den nye matrikel, på samme måde som med elever ”udefra”.

Alle er forpligtigede til at anvende de besluttede retningslinjer for de beskrevne overgange.

Retningslinjerne for ovenstående overgange justeres løbende i forhold til ændrede vilkår.

Godkendt i bestyrelsen, den 23. oktober 2017​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring