Hjemmesiden virker pt. ikke i Internet Explorer. Siden kan åbnes i Google Chrome eller Safari. ​

Vi har fælles ledelse og administration med CSV Sydfyn, Center for Specialundervisning for Voksne​

​Vi har ledige pladser

Håndværk/Design

Faget skal udvikle elevernes kreative sanser og fordybelse i håndværksmæssige processer. Målene med faget er:

  • Eleverne skal tilegne sig / lære forskellige håndværksmæssige kompetencer. Faget skal fremme elevernes indsigt i brugen af forskellige materialer, som en mulighed for at skabe, bearbejde og udtrykke sig, samt få indsigt i, hvad de forskellige materialer kan anvendes til.
  • Eleven skal i dialog med læreren beskrive, udvikle og gennemføre et projekt og sætte sig mål for processen.
  • Eleven definerer sit mål, vælger sit materiale og værktøj, og finder i samarbejde med underviseren en metode til at opnå det ønskede resultat. I forløbet er der også noget værktøjslære. Eleverne skal lære forskellige værktøjer at kende, hvordan de bruges og vedligeholdes.
  • Der lægges vægt på, at eleven beskriver det ønskede resultat og gennemfører planlægning, analyserer metoden og fastholder fokus under arbejdet, for at nå frem til det ønskede resultat.
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn

​Svendborg Heldagsskole,

​CVR: 29189730

Adresseinformation

Jernbanegade 10

5700 Svendborg

Kontaktinformation