Tlf. 62 23 48 88

Undervisning​

Med udgangspunkt i Svendborg Heldagsskoles mission ”mennesker i udvikling” underviser vi ud fra følgende:

Børnene / de unge på Svendborg Heldagsskole har meget forskellige udgangspunkter for læring. Det er derfor vigtigt, at undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elev med udgangspunkt i elevens præferencer.​

En væsentlig forudsætning for børnenes / de unges faglige udvikling og refleksion på læring er veltilrettelagte forløb i en gennemtænkt didaktisk ramme. Nøgleord er planlægning, fastsættelse af mål og delmål samt feedback/feedforward, dokumentation samt elevinddragelse.

Barnets / den unges trivsel er endnu en væsentlig forudsætning for udvikling. Hensigten er at opnå en læringskultur med genkendelighed, tryghed, fællesskab og venskab, der giver barnet / den unge lyst til at lære at lære, og dermed være medskaber af sin egen udvikling.

Barnets / den unges motivation og ansvar for læring tager således afsæt i et optimalt læringsmiljø og synligt outcome for den enkelte.​

På Svendborg Heldagsskole undervises der i den fulde fagrække med hovedfokus på dansk, matematik og engelsk. 

Ønsker elever undervisning i tysk, fransk eller fysik/kemi, laves der som udgangspunkt samarbejde med elevens distriktskole eller den lokale folkeskole. 

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring