Tlf. 62 23 48 88

Princip for elevers adgang til mobiltelefon/IPad i løbet af skoledagen

– gældende for elever på Svendborg Heldagsskole.

Indledning:

Mobiltelefonen/IPad er blevet en naturlig og nærmest uundværlig del for nogle elevers sociale liv og skolegang på Svendborg Heldagsskole. I personalegruppen er vi meget opmærksomme på denne udvikling.

Der berettes aktuelt på Svendborg Heldagsskole om en stigende oplevelse af, at mobiltelefoner i undervisningen ofte kommer til at tage alt for meget opmærksomhed, og dermed svækker elevernes koncentration. Det ønsker vi ikke som skole, skal være et problem. Engelsk forskning bekræfter mobiltelefonens negative effekt på elevernes læring.

Som skole må vi også erkende, at mobiltelefonen/IPad til tider kan inddrages som en vigtig del af undervisningen og elevernes læringspraksis. Mobiltelefonen kan diverse praktisk såsom stopur, tage billeder, lommeregner, filme mv. Mobiltelefonen kan dermed være med til at understøtte elevernes læreprocesser, både som mål i sig selv og som middel til fx dokumentation af læreprocesser.

Således aktualiseres behovet for at beskrive et princip om elevernes brug af mobiltelefon / IPad i skoletiden. 

FORMÅL:

Princippet har primært et pædagogisk formål, nemlig at regulere elevers adgang til mobiltelefon/ IPad på Svendborg Heldagsskole, og forhåbentlig derigennem opnå en forståelse hos eleverne for, at mobiltelefoner udelukkende skal anvendes konstruktivt i undervisningen, og ikke som et forstyrrende element, der potentielt kan gå ud over både egen og andres læring og trivsel.

​Principper:

  • Mobiltelefoner/IPad kan anvendes i undervisningen, der hvor underviseren vurderer, at det er relevant for elevernes læring og trivsel.

  • Forældrene er bevidste om, at de har medansvaret for at vurdere, hvorvidt barnet har et behov for at tage mobiltelefonen/IPad med i skole.

  • Forældrene er bevidste om, - samt overvejer i hvor stort et omfang, det er nødvendigt at ringe til deres barn i løbet af skoledagen.​

Ordensregler for brugen af mobiltelefoner / IPad

  • ​Mobiltelefonen skal deponeres (slukket) hos underviseren i timerne. (Vi laver et system hvor telefonerne ikke bliver ridsede m.m.)

  • Underviseren kan give tilladelse til, at mobiltelefonen / IPad benyttes i forbindelse med undervisningen, som fx stopur, lommeregner, søgning, fotografering, filme eller andet.

Godkendt i bestyrelsen d. 5-2-2018

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring