Tlf. 62 23 48 88

Princip for personalets brug af arbejdsmobiltelefon og computer i løbet af skoledagen

Indledning:

Mobiltelefonen og computeren er blevet en naturlig og nærmest uundværlig del af personalets mulighed for at kommunikere med diverse parter: Elever, forældre, kolleger, sagsbehandlere, samt andre eksterne parter.

Desuden er computeren blevet et uundværligt arbejdsredskab i arbejdet med elevens udvikling, idet alle relevante dokumenter vedr. eleven findes i diverse it-systemer som Acadre, MinUddannelse, skoleintra, etc. Ydermere bruges Outlook og skoleintra som vigtige kommunikationsplatforme med ovennævnte interessenter.

Svendborg Heldagsskole stiller en arbejdsmobiltelefon til rådighed for hver enkelt medarbejder. Samtlige pædagoger, ledere og administrativt personale får en administrativ Citrix-computer stillet til rådighed og samtlige lærere får en Mac stillet til rådighed, hvorpå der lægges Citrix.

Således aktualiseres behovet for at beskrive et princip om personalets brug af arbejdsmobiltelefon / computer i skoletiden/arbejdstiden.

​Formål:

Princippet har til formål at fremme relevant brug af mobiltelefon og it.

Principper:

  • Det forventes at den enkelte personale har sin mobiltelefon tændt inden for skolens åbningstid, og at opkald besvares, så vidt det er hensigtsmæssigt. Hvis opkaldet går på telefonsvarer, aflyttes denne og der reageres iht. henvendelsen, når det bliver hensigtsmæssigt, - helst samme dag.

  • Det er den enkeltes ansvar at opdatere sig på personaleintra om nyheder og personlige beskeder. Dette skal ske hver dag på alle arbejdsdage.

  • Det er den enkeltes ansvar at tjekke og besvare indkomne mails i Outlook. Dette skal ske hver dag på alle arbejdsdage.

Godkendt i bestyrelsen d. 5-2-2018

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring