Tlf. 62 23 48 88

Principper for test

Støtte for eleven

Koble elev og kontaktvoksen sammen, - den voksne sidder med.
En-til-en med en voksen.
Eleven skal vide: ”du er vigtig – hvert enkelt barn bliver hørt”.
Eleven støttes via kvaliteten i stunden med den voksne.

Forberedelse

Forberede eleven (hvad/præsentation af test, tid, sted).

Fælles tidsperiode for alle – teamkoordinatorerne koordinerer. Teamkoordinatorerne har ansvar for at informere forældrene via intra.

Et andet lokale (ro og uforstyrret).

Kontaktvoksen undersøger, hvad der skal til for, at eleven kan være i testsituationen.​

Udførelsen

Planlægge en dato i god tid før deadline – god tid til opfølgning.

Eleven kan få en pause i forløbet (pausen holdes sammen med voksen, synlig tid).

Giver den voksne mulighed for at observere på eleven.

Observationer fra testudførelsen i klasselog.

Fast

Der laves en test i dansk og matematik i august som optakt til skoleåret (SL, ST, FG og MG).

Frivillige nationale tests er obligatoriske på Svendborg Heldagsskole - demo.test tages på klassen for at kigge på strategier for opbygning af test.

​Som udgangspunkt er læreren kontaktvoksen på de nationale test.

Som udgangspunkt er kontaktpædagogen kontaktvoksen på trivselsundersøgelsen.

Teknik

Svendborg Heldagsskole stiller it til rådighed for eleven til udførelse af test.

Præsentation af T2 for forældrene på forældremøde.

De enkelte klasseteam inviterer forældrene til udførelse af test på skolens it-udstyr. Kontaktvoksen er ansvarlig for sine egne elevers forældre.

Materialer

SL, ST, FG og MG bruges som standard på SH.

Nationale tests.

Trivselsundersøgelse, program for læringsledelse, etc.

Resultater

Resultaterne af de indledende test i august bruges i de individuelle elev- og handleplaner.

Resultaterne af de nationale test drøftes med forældrene til trepartssamtalerne.

Resultatet af trivselsundersøgelse, program for læringsledelse og øvrige tilsvarende undersøgelser offentliggøres på personale-, elev- og forældreintra samt på skolens hjemmeside.

Godkendt i bestyrelsen den 09.04.2018

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring