Tlf. 62 23 48 88

​Procedurer for indskrivning og udskrivning fra Svendborg Heldagsskole

​Januar 2018

Procedurer for indskrivning og udskrivning fra Svendborg Heldagsskole

Indskrivning:

Kompetence til skoleplacering på Heldagsskole ligger i Familieafdelingens visitationsudvalg, hvor Heldagsskolens ledelse deltager. Skoleplacering sker på sagsbehandlers foranledning i henhold til Serviceloven, under faglig rådgivning og bistand fra PPR. Som udgangspunkt vil der tillige foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering til grund for afgørelsen.

Under indskrivningen afholdes min. 2 årlige statusmøder med deltagelse af PPR med henblik på løbende dialog om progression i undervisning og udvikling.
Efter en beslutning på visitationsudvalget tager sagsbehandler fat i familien/den unge og fortæller om afgørelsen/tilbuddet.

Når dette er gjort så arrangere sagsbehandler sammen med terapeuten på Heldagsskolen et formøde på Heldagsskolen sammen med familien/den unge/ barnet – på dette formøde aftales der dato for opstart m.m.

Udskrivning:

Kompetence til udskrivning fra Heldagsskole ligger hos sagsbehandler på basis af vurdering af behov i henhold til Serviceloven, og med faglig rådgivning og bistand fra PPR, samt på basis af Heldagsskoleleders vurdering. Udskrivning sker formelt til distriktsskolen i det områder, hvor eleven bor.

Proceduren er som følger:

1. Sagsbehandler vurderer løbende og i henhold til gældende retningslinjer behov for fortsat foranstaltning i henhold til Serviceloven. Dette indebærer dialog med forældre, PPR samt skoleleder på Heldagsskole. Der afholdes statusmøde hver ½ år, medmindre kortere mødefrekvens er aftalt.

2. Såfremt sagsbehandler og skoleleder på Heldagsskole er enige om ophør, orienteres distriktsskolens skoleleder skriftligt og i god tid, af ledelsen på Heldagsskolen. Heldagsskolen fremsender seneste elevstatus samt PPR´s skoleplaceringsskema (PPRsvendborg.dk) udfyldt, til distriktsskolen.

3. Heldagsskolens ledelse indkalder på grundlag af ovenstående til netværksmøde med deltagelse af forældre, distriktsskole, sagsbehandler og evt. PPR-psykolog med skoleplacering på dagsorden.

4. Distriksskoleleder rådfører sig – på dennes initiativ, og på grundlag af den til distriktsskolen fremsendte information til mødet, med PPR og vurderer på basis heraf, hvorvidt almenskolen kan tilbyde en udviklende undervisningsramme. Såfremt der vurderes behov for segregeret foranstaltning fremsender distriktsskoleleder Skoleplaceringsskema med bilag til ppr@svendborg.dk

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring