Tlf. 62 23 48 88

Lejrskoler – Svendborg Heldagsskole

At have en ramme for Heldagsskolens lejrskoler,

Mål

Vi ønsker at give alle Heldagsskolens elever en oplevelse uden for klasselokalet – væk fra skolen og de vante omgivelser. Vi ønsker også på denne måde at lære eleverne at lære, på mange måder, og at se den faglige undervisning i et andet perspektiv. Ligeledes er det en måde, hvorpå vi kan se, hvad eleverne har tilegnet sig af det vi også dagligt arbejder med på skolen (opførsel, mod, selvstændighed, hjælpsomhed mmm.)

Formål:

Heldagsskolen ønsker som led i undervisningen at alle elever tilbydes minimum 2 lejrskoler i løbet af et skoleår, så vidt den økonomiske ramme tillader det. Lejrskoler og ekskursioner har stor værdi, både som en oplevelse for den enkelte, og som en måde at bygge og arbejde med fællesskab på i en klasse, ml flere klasser.

Lejrskolen har til hensigt at kombinere det sociale/personlige og faglige indhold. Da formål og mål for den enkelte klasse kan variere, aftales dette på de enkelte matrikler i samarbejde mellem lærere/pædagoger/terapeuter, elever og ledelse.

Handleplan for ture:

Lejrskole arrangeres, som en integreret del af undervisningsforløbet,

Når vi planlægger tur, er der mange forskellige måder at gribe det an på, i processen med at finde frem til rejsemålet, uanset om vi taler udlandstur, eller sommerhustur i Danmark, eller noget helt tredje.

En model kunne være:​

 • Hvad ligger i undervisnings planen?
 • Hvad har klassen brug for?
 • Hvad har den enkelte brug for?
 • Hvordan kan det opfyldes?
 • Hvor skal vi så hen?

Teamet omkring klassen vil på forhånd vide, hvorvidt det er en tur af decideret fag-faglig karakter eller en udviklingstur af mere generel karakter.


Der laves en handleplan for turen, der forholder sig til:

 • Hvad kan klassen lære af turen?
 • Hvad kan de enkelte lære af turen?
 • Hvordan forventes det opfyldt, med det givne rejsemål?
 • Hvordan vil vi evaluere? (feedforward-feedback)
 • Information/inddragelse af forældre.
 • Hvordan melder vi tilbage til forældrene efter endt tur.
 • Lommepenge, hvad er rimeligt, hvad må de bruges til og hvilke aftaler laver vi med elever og forældre vedr. dette (der laves aftaler med mad- og måltidspolitikken in mente)
 • Lommepengebeløbet, som det aftales jvnf. ovenstående, sanktioneres af afdelingsleder

Processen med ovenstående foregår delvist i klassen, og giver dermed mulighed for at bringe den enkeltes handleplan ”ind i fællesskabet” (vi er i en form for fællesskab, og alene af den grund hinandens ansvar) ligesom det bliver en del af undervisningen på mange måder.

Der laves skriftlighed på planlægningen, hvilket vil gøre planlægning, udførelse, evaluering mere synlig for alle.

Godkendt i bestyrelsen d. 13-03-2017

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring