Tlf. 62 23 48 88

Svendborg Heldagsskoles værdiregelsæt

Svendborg Heldagsskoles mission er: ”Mennesker i udvikling”.

Svendborg Heldagsskoles vision er: ”Vi styrker viljen og evnen til ansvar for eget liv”.

Udvikling

 • Barnets / den unges trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling. Hensigten er at opnå en læringskultur med genkendelighed, tryghed, fællesskab og venskab, der giver barnet / den unge lyst til at lære at lære, og dermed være medskaber af sin egen udvikling. Barnets / den unges motivation og ansvar for læring tager således afsæt i et optimalt læringsmiljø og synligt outcome for den enkelte.

 • ​At være en del af et fællesskab er en forudsætning for trivsel. Følelsen af et fællesskab med omverdenen bygger på tillid til dem, man omgås.

 • Tillid til og trivsel i skolen opnås således gennem et fællesskab, der bærer barnet / den unge frem mod næste udviklingstrin.

På Svendborg Heldagsskole har vi følgende værdier med dertil knyttede handlinger, som eksempler på, hvordan vi mener, at den enkelte værdi skal udmønte sig i hverdagen.

Et værdigrundlag skal afspejle sig i hverdagen, og derfor er det nødvendigt, at alle kan anerkende, at det er disse værdier og handlinger, vi arbejder ud fra.​

Genkendelighed

 • Hverdagen skal have en fast struktur.

 • Der opbygges tydelig klasserumsledelse med feedback og feedforward.

 • Vi ønsker at skabe en inddragende kultur. Lærerne inddrager i dialog eleverne i opstilling af mål for undervisningsformer og indhold og efterfølgende evaluering.

Tryghed

 • Der arbejdes på en ligeværdig kultur ved at have klare forventninger til klasserumskulturen, og ved hele tiden at arbejde med trivsel og forebyggelse af mobning.

 • At arbejde på en anerkendende samtalekultur ved at de voksne er model for eleverne (aktivt lyttende), og ved at tale om sproget, og hvordan vi bruger det, hvad det betyder for en god stemning osv.

 • ​At sørge for at alle har lige mulighed for succes og udvikling på det faglige felt ved hjælp af undervisningsdifferentiering og/eller kompenserede redskaber/metoder.​

Fællesskab og venskab

 • ​For at styrke fællesskabet har vi tilbagevendende faglige og sociale traditioner.

 • Vi arbejder for en fælles kurs inden for mål og ledelse af klasserummet, og skolen som helhed.

 • Vi arbejder bevidst med at skabe en evalueringskultur, der fremmer læring og trivsel.

 • I samvær og relationer er kulturen båret af respekt, anerkendelse og lydhørhed.

 • Eleven erkender sig selv som værende både ens og forskellig og tør reagere i overensstemmelse hermed. Ved at tale åbent om elevernes forskelligheder indenfor fællesskabets rammer fremmes den enkeltes selvværd og mod til at være sig selv nok.

 • Vi arbejder bevidst med kollegial sparring og supervision.​

Godkendt i bestyrelsen d. 24.3.2017

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring