Tlf. 62 23 48 88

Princip for digital dannelse på svendborg heldagsskole

Baggrund:

Teknologi og medier får en større og større rolle i menneskelig interaktion. Derfor har den danske regering et særligt fokus på, at IT og medier også bliver en integreret og dermed naturlig del af den måde, man forstår folkeskolens fag.

Men denne udvikling stiller også forældre, elever og skole overfor nogle fælles

udfordringer, såsom:

 • På de sociale medier kan kommunikationen mellem børnene til tider antage en både ligefrem og rå tone, og dette kan potentielt ende med social udstødelse og mistrivsel hos det enkelte barn.

 • Børnene udvikler mange IT-kompetencer, som kan anvendes på både den rigtige og den forkerte side af loven.

 • Børn og unges øgede brug af IT og medier kan få indflydelse på den enkeltes sundhed, idet både kost, motion og søvn kan nedprioriteres til fordel for forholdsvist stillesiddende deltagelse i diverse aktiviteter på internettet. Og dette suppleres ofte af et socialt gruppepres om hele tiden at være ”online”.

Ovenstående udfordringer aktualiserer et fælles ansvar for både Svendborg Heldagsskole samt forældrene og samarbejdet herimellem.​

Skolebestyrelsens princip for området IT og medier

Digital dannelse og net-etikette er vigtige elementer i skolen.

Det er skolens opgave at iscenesætte undervisning, der skitserer nogle af de dilemmaer der opstår, når teknologi og medier får en større rolle i menneskelig interaktion; - men hovedvægten er på, hvordan vi kan opdrage den nye generation til kritisk tænkning. Det handler om eleven som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som målrettet og kreativ producent og eleven som ansvarlig deltager.

For Svendborg Heldagsskole handler det om at udvikle fagene med IT og medier som en integreret og naturlig del. Endvidere handler det om, at udvikle elevernes/børnenes digitale dannelse bl.a. gennem dialog og læring af ordentlig og lovlydig anvendelse og færden på internettet.

Til sammen skal forældrenes og skolens fælles ansvar og samarbejde skabe bedre betingelser for eleverne/børnenes læring og trivsel.

Formål:

Princippet for IT og medier skal sikre:

 • ​At Svendborg Heldagsskole gør IT og medier til en vigtig del af elevernes arbejde med og i fagene.

 • Et samarbejde mellem forældrene og Svendborg Heldagsskole omkring elevernes anvendelse af IT og medier.

 • At forældrene får et grundlag for, at tage ansvar og bidrage til eget barns brug og

 • Anvendelse af IT og medier.

 • At Svendborg Heldagsskole får et grundlag for, at tage ansvar og bidrage til elevernes anvendelse af IT og medier.​

Mål:

 • Eleverne skal i stigende grad opleve IT og medier som naturligt integreret i fagene, herunder hvordan de kan indgå i et lærende og værdiskabende samarbejde med andre.

 • Eleverne skal i skoleforløbet lære hvordan man gebærder sig ordentligt (etisk) og lovlydigt (moralsk) på internettet.

 • Eleverne skal i stigende grad opleve, at forældrene og Svendborg Heldagsskole samarbejder (kommunikerer) omkring den enkelte elevs måde at bruge og anvende IT og medier på.​

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber, at lærerne er i stand til at integrere IT og medier i fagene.

 • Skolen har overordnede regler og normer for elevernes brug og anvendelse af IT og medier.

 • Skolen forholder sig til hvordan man drager konsekvens og/eller sanktionerer elever der bryder Svendborg Heldagsskoles normer, værdier og regler –og måske loven– for rigtig adfærd og omgangstone på bl.a. de sociale medier.

 • Skolen forholder sig til, hvordan man i dagligdagen kan involvere forældrene som medansvarlige for elevernes brug og anvendelse af IT og medier.

Se endvidere Svendborg Heldagsskoles princip for elevernes brug af mobil og iPad.

Godkendt i bestyrelsen d. 5-2-2018

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring